بایگانی برچسب ها: اس معنادار

اس ام اس ها و جملات پرمعنا ۹۲

اس ام اس ها و جملات پرمعنا ۹۲

برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت” هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت !!! . اس ام اس پرمعنا . سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم ! سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال ! از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر ! از سه چیز خود را دور نگهدار:  افسوس ، فریاد ، نفرین ! سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم ! اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست … . . غصه های زندگیت را با قاف بنویس تا هرگز باورشان نکنی ! . . شخصی ...

ادامه مطلب