بایگانی برچسب ها: اس بی وفایی

جدیدترین اس ام اس های بی وفایی مهر ۹۲

جدیدترین اس ام اس های بی وفایی مهر ۹۲

من تو را دوست دارم تو مرا دوست نداری باشد ولی من به “دوست” مشترک مان حسودی ام می شود . . . . abartazeha.ir . مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے حذفــــ شــــدم که بــــرا ـے داشتنـــــش و بـــــرا ـے بودنـــش خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم حذفــــ کــــردم . abartazeha.ir . نــــــــــــه هوا سرد نیست سرمای کلامت، دیوانه ام میکند بی رحم ! شوق نگاهم را ندیدی؟ تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید ولی … همان نگاه بی تفاوتتــــــــ برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود . abartazeha.ir . تـو مـرا ن...

ادامه مطلب