بایگانی برچسب ها: اس ام اس های خنده دار روز مرد

اس ام اس تبریک روز مرد

اس ام اس تبریک روز مرد

اس ام اس تبریک روز مردروز مرد, اس ام اس تبریک روز مرد . مرد که باشی وقتی دست زنی  را عاشقانه می گیری تازه می فهمی مرد بودن را باید میان دستان ظریف زن احساس کنی …  متن عاشقانه در مورد مرد   در طریق مرد بودن… همچو کوه درد باش،،،، یا نزن حرفی ز مردی،،،، یا حقیقت مرد باش….  اس ام اس تبریک روز مرد   ما مردها عادت میکنیم به بودن زن. نه اینکه عادی شود و تکراری، به بودنش به بویش، به اتمسفری که ایجاد میکند، به جان...

ادامه مطلب

اس ام اس های خنده دار روز مرد

اس ام اس های خنده دار روز مرد

اس ام اس های خنده دار روز مردپدر چیست : موجودی است که نیمه شبها از خواب برخواسته و کولر را خاموش میکند ! روزش مبارک ! ♦.♦.♦.♦.♦.♦اس ام اس سرکاری روز مرد♦.♦.♦.♦.♦.♦ ذکر روز مرد از امروز روزی هزار بار: الهی غلط کردم شوهر کردم؛ چه بدکردم شوهرکردم؛ غلط کردم غلط کردم را آنقدر تکرار نموده تا از هوش برویدادامه مطلب ...

ادامه مطلب