بایگانی برچسب ها: اس ام اس دلشکسته خرداد 92

اس ام اس دلشکسته خرداد 92

اس ام اس دلشکسته خرداد 92

اس ام اس دلشکسته خرداد ۹۲نمی بخشمت …. بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی …. بخاطر تمام غمهایی که بر صورتم نشاندی …. نمی بخشمت …. بخاطر دلی که برایم شکستی …. .. بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی ….. نمی بخشمت …. بخاطر زخمی که بر وجودم نشاندی ….. بخاطر نمکی که بر زخمم گذاردی …. و می بخشمت بخاطر عشقی که بر قلبم حک کردی* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ادامه مطلب…ادامه مطلب ...

ادامه مطلب