بایگانی برچسب ها: اس ام اس خداوند

متن کوتاه درباره خدا (5) جملات زیبا در مورد خداوند

متن کوتاه درباره خدا (5) جملات زیبا در مورد خداوند

متن کوتاه درباره خدا (۵) جملات زیبا در مورد خداوند اس ام اس با موضوع خداوند, متن در مورد خدا, مطالب زیبا درباره خدا.پرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ : ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ به ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻱ ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ کن…جملات زیبا در وصف خداوند    دن باخداوند مانند صحبت کردن بایک دوست پشت تلفن است ممکن است او را درطرف دیگر نبینیم،  امامی دانیم که دارد گوش می دهد با خدایت همیشه دردو دل کنمتن کوتاه درباره خدا (۵) جمل...

ادامه مطلب