بایگانی برچسب ها: اس ام اس تبریک روز مرد

اس ام اس تبریک روز مرد

اس ام اس تبریک روز مرد

اس ام اس تبریک روز مردروز مرد, اس ام اس تبریک روز مرد . مرد که باشی وقتی دست زنی  را عاشقانه می گیری تازه می فهمی مرد بودن را باید میان دستان ظریف زن احساس کنی …  متن عاشقانه در مورد مرد   در طریق مرد بودن… همچو کوه درد باش،،،، یا نزن حرفی ز مردی،،،، یا حقیقت مرد باش….  اس ام اس تبریک روز مرد   ما مردها عادت میکنیم به بودن زن. نه اینکه عادی شود و تکراری، به بودنش به بویش، به اتمسفری که ایجاد میکند، به جان...

ادامه مطلب