بایگانی برچسب ها: اس آموزنده

پیامک های فلسفی 20 اردیبهشت 1392

پیامک های فلسفی 20 اردیبهشت 1392

پیامک های فلسفی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲براستی کدام برترند ؟ دستی که گره ای رو باز کنه یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟ . .وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره . . . . . . برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک . . . . . . دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند زیر پایت بگذار تا پله شوند . . . . . . مرد باشی یا زن ،...

ادامه مطلب