بایگانی برچسب ها: اسکاتلند

آیا مرد خاکستری واقعا وجود دارد؟ + عکس

آیا مرد خاکستری واقعا وجود دارد؟ + عکس

صدای خش خشی به گوش مرد کوهنورد می رسد، برمی گردد، چیزی نمی بیند. او دوباره به راهش ادامه می دهد و به دنبال قدم های او، باز هم صدای خش خش شنیده می شود. کوهنورد مطمئن است که موجودی او را تعقیب می کند، وحشت عجیبی وجودش را فرا گرفته است، قدم هایش را تندتر می کندولی صدای پا هم تندتر می شود. ناگهان میانه سایه روشن روز، هیبت موجودی بزرگ و ترسناک نمایان می شود. موجودی که تا آن زمان مرد کوهنورد شبیه آن را ندیده بود. وی برای نجات جانش، پا به فرار می گ...

ادامه مطلب