بایگانی برچسب ها: اسپرم ها

عوامل مهم در افزایش قدرت باروری اسپرم ها

عوامل مهم در افزایش قدرت باروری اسپرم ها

عوامل مهم در افزایش قدرت باروری اسپرم هابسیاری از آقایان قدرت باروری ندارند،اما در تحقیقات جدید محققان مشخص شده است که زمان نقش بسیار مهمی در باروری این افراد دارد،آیا می دانید زمان مناسب چه ساعتی می باشد؟ نتیجه یک تحقیق نشان می دهد مردانی که به علت آسیب دیدگی اسپرم توانایی بارورسازی پایینی دارند،اگر به مدت یک هفته هر روز از طریق همبستری،انزال داشته باشند، کیفیت اسپرمشان بهبود می یابد. یک محقق استرالیایی در کنفرانس انجمن اروپایی ت...

ادامه مطلب