بایگانی برچسب ها: استقلال مالی زن

مشکلات کار کردن خانم ها در بیرون از منزل

مشکلات کار کردن خانم ها در بیرون از منزل

مشکلات کار کردن خانم ها در بیرون از منزلکار کردن خانم ها در بیرون از منزل برخی از مشکلات را به همراه دارد   کار کردن خانم ها در بیرون از منزل برخی از مشکلات را به همراه دارد اما کار اداری خانم ها مزایایی را هم برای زندگی مشترک و آینده خانواده دارد. کارکردن و حضور نداشتن خانم ها در خانه، منشأ بسیاری از اختلاف های همسران امروزی است. دو عامل مهم و تعیین کننده زندگی عصر نوین، یکی فراهم شدن امکان تحصیل و دیگری دشواری های اقتصادی است...

ادامه مطلب