بایگانی برچسب ها: استحکام ناخن

با این روش ها ناخن‌ هایتان را بلند و قوی کنید

با این روش ها ناخن‌ هایتان را بلند و قوی کنید

با این روش ها ناخن‌ هایتان را بلند و قوی کنیدکلسیم در استحکام ناخن نقش ندارد ولی کمبود (زنیک روی) و منیزیم می تواند باعث شکنندگی ناخن شود. دکتر داوودی متخصص پوست و مو ؛ علیرغم اینکه ممکن است انسان تصور کند شکننده بودن ناخن به سوء تغذیه و کمبودهای غذایی بر می گردد مهم‌ترین دلیل تماس با مواد شیمیایی و خشک شدن پوست و ناخنها است که بعضی از شغلها کسانی که دستهایشان زیاد در آب قرار می‌گیرد و آنهایی که ناخن‌هایشان تحت تماس با مواد شیمیایی است م...

ادامه مطلب