بایگانی برچسب ها: استاتوس غمگی

استاتوس های غمگین و فاز بالا آذر ۹۲

استاتوس های غمگین و فاز بالا آذر ۹۲

چقدر دلم تمام شدن می خواهد از آن تمام شدن هایی که بشود نقطه سرِخط و آنگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم ! . استاتوس های غمگین و فاز بالا آذر ۹۲ . صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند ! نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود ؟ . استاتوس های غمگین و فاز بالا آذر ۹۲ . دستم به تو نمیرسد ، ستاره شبهای من اما نگاهم هر شب ، آسمان تو را در آغوش میگیرد !!! . استاتوس های غمگین و فاز بالا آذر ۹۲ . شبیه خاکستر سیگار پیرمردی شده ام که آلبوم ع...

ادامه مطلب