بایگانی برچسب ها: اسامی سوره های قرآن

معنی نام سوره های قرآن کریم به فارسی

معنی نام سوره های قرآن کریم به فارسی

معنی نام سوره های قرآن کریم, اسامی سوره های قرآن کریم, تعداد سوره های قرآن کریم, معنی سوره های قرآن کریممعنی نام سوره های قرآن کریم به فارسیمعنای اسامی سوره های قرآن کریم ۱- فاتحه : باز کردن ـ ۷ آیه. ۲- بقره : گاو ماده ـ ۲۸۶ آیه. ۳- آل عمران : خاندان عمران ـ ۲۰۰ آیه. ۴- نساء : زنان ـ ۱۷۶ آیه. ۵- مائده : طَبَق غذا (سفره غذا) ـ ۱۲۰ آیه. ۶- انعام : چهارپایان ـ ۱۶۵ آیه. ۷- اعراف : مکانی بین بهشت و جهنم ـ ۲۰۶ آیه. ۸- انفال : زیادی، غنیم...

ادامه مطلب