بایگانی برچسب ها: ازدواج فرزندان

جلب رضایت والدین برای ازدواج

جلب رضایت والدین برای ازدواج

جلب رضایت والدین برای ازدواججلب رضایت والدین از مهمترین شروط لازم برای شروع زندگی مشترک محسوب می شود  ازدواج به معنای وصلت دو جوان نیست بلکه وصلت دو خانواده مطرح است و چه بسا والدین نقش بسزا و مبرهنی در سازگاری و سعادت زندگی مشترک زوجین دارند. جلب رضایت والدین از مهمترین شروط لازم برای شروع زندگی مشترک  محسوب می شود. «نیما می گوید: سه سال است دختری را دوست دارم که بسیار باوقار،با نجابت، خانم و اهل زندگی است، اما مادرم به شدت با ازدواج...

ادامه مطلب