بایگانی برچسب ها: ازدواج ششم

ازدواج مجدد مرد 110 ساله

ازدواج مجدد مرد 110 ساله

ازدواج مجدد مرد ۱۱۰ سالهدر کشورهای جهان سوم ازدواج های متعدد امری طبیعی به حساب می آید و افراد در سنین مختلف سعی در تشکیل خانواده جدیدی دارند.حال به تازگی یک مرد ۱۱۰ ساله تصمیم به ازدواج مجدد گرفته است.چرایی این قضیه مشخص نیست و معلوم نیست که این پیرمرد صد و ده سال که تا کنون بارها ازدواج کرده است و نوه های زیادی نیز دارد چرا دوباره قصد ازدواج دارد اما آن گونه گه از شواهد مشخص است چندی دیگر شاهد ازدواج ششم این پیرمرد زنده دل خواهیم...

ادامه مطلب