بایگانی برچسب ها: ازدواج در صد سالگی

ازدواج مجدد مرد 110 ساله

ازدواج مجدد مرد 110 ساله

ازدواج مجدد مرد ۱۱۰ سالهدر کشورهای جهان سوم ازدواج های متعدد امری طبیعی به حساب می آید و افراد در سنین مختلف سعی در تشکیل خانواده جدیدی دارند.حال به تازگی یک مرد ۱۱۰ ساله تصمیم به ازدواج مجدد گرفته است.چرایی این قضیه مشخص نیست و معلوم نیست که این پیرمرد صد و ده سال که تا کنون بارها ازدواج کرده است و نوه های زیادی نیز دارد چرا دوباره قصد ازدواج دارد اما آن گونه گه از شواهد مشخص است چندی دیگر شاهد ازدواج ششم این پیرمرد زنده دل خواهیم...

ادامه مطلب