بایگانی برچسب ها: ازدواج دائم

لزوم آگاهی خانواده‌ها به شرایط عقد موقت

لزوم آگاهی خانواده‌ها به شرایط عقد موقت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در شرع و قانون، عنوان صیغه محرمیتی – که مدنظر جامعه است – وجود ندارد و عقد موقت باید به قید مدت و میزان مهریه مقید باشد.در برخی موارد از سوی خانواده‌ها مدتی برای عقد موقت قید می‌شود که بعد از جاری شدن صیغه موقت گاهاً شرایط برای ازدواج دائم زودتر از اتمام زمان عقد موقت فراهم می‌شود و عاقد صیغه عقد دایم جاری می‌کند که این عقدی که قبل از اتمام مدت عقد موقتجاری ...

ادامه مطلب