بایگانی برچسب ها: ازدواج با دختران

ازدواج کردن چه تاثیری در زندگی ما می گذارد؟

ازدواج کردن چه تاثیری در زندگی ما می گذارد؟

ازذواج کردن چه تاثیری در زندگی ما می گذارد؟زندگی ، تلاشی برای رویاندن بذر وجود و شکوفاندن غنچه فطرت در مزرعه حیات است. آرامش روح، در زندگی آمیخته به معنویت و خداجویی است. زندگی هشیاران، اندیشه درباره سرمایه و سود ماندگار و نتیجه اخروی است، سرمایه شان امید و ایمان و سودشان، آرامش روح و روان است. زندگی غافلان به دو بخش تقسیم می شود: نیمه اول به امید نیمه دوم، نیمه دوم به حسرت نیمه اول! آیا حیف نیست که زندگی بگذرد، بی آنکه به بلوغ ا...

ادامه مطلب