بایگانی برچسب ها: ازدواج با دختران

ازدواج کردن چه تاثیری در زندگی ما می گذارد؟

ازدواج کردن چه تاثیری در زندگی ما می گذارد؟

ازذواج کردن چه تاثیری در زندگی ما می گذارد؟ زندگی ، تلاشی برای رویاندن بذر وجود و شکوفاندن غنچه فطرت در مزرعه حیات است. آرامش روح، در زندگی آمیخته به معنویت و خداجویی است. زندگی هشیاران، اندیشه درباره سرمایه و سود ماندگار و نتیجه اخروی است، سرمایه شان امید و ایمان و سودشان، آرامش روح و روان است. زندگی غافلان به دو بخش تقسیم می شود: نیمه اول به امید نیمه دوم، نیمه دوم به حسرت نیمه اول! آیا حیف نیست که زندگی بگذرد، بی آنکه به بلوغ ا...

ادامه مطلب