بایگانی برچسب ها: ارزان‌ ترین مودم

ارزان‌ترین مودم بازار را بشناسید

ارزان‌ترین مودم بازار را بشناسید

ارزان‌ترین مودم بازار را بشناسیدمودم‌ها اصولاً مکانیزم ساده‌ای دارند. داده‌های آنالوگ را به دیجیتال و داده‌های دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می‌کنند. اما اگر در همین روند ساده نیز کیفیت لحاظ نشود، خروجی دقیق نخواهد بود.مودم‌های امروزی اغلب با فناوری‌های نویزگیر و تفکیک فرکانس تولید می‌شوند. اما باید در نظر داشت که قطعات به کار رفته برای فراهم آوردن این توانمندی برای تولیدکننده‌اش گران تمام می‌شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب