بایگانی برچسب ها: ارتباط گرمای هوا با بد حجابی‌!/ تصاویر

ارتباط گرمای هوا با بد حجابی‌!/ تصاویر

ارتباط گرمای هوا با بد حجابی‌!/ تصاویر

این روزها با آغاز ماه های گرم سال و افزایش دما ، روند بدپوششی در معابر عمومی شهر رو به گسترش نهاده است و برخی با چنان لباس هایی در خیابان های شهر قدم می زنند انگار از صحنه فشن شو در حال عبور هستند.  ماجرای بدپوششی و بدحجابی اتفاقی نیست که به امروز و دیروز و امسال و سال گذشته باز گردد. سالیان دراز است که برخی از افراد با استفاده از پوشش های نامناسب در محیط های عمومی، نمونه ای از رفتارهای نابهنجار را از خود به نمایش می گذارند....

ادامه مطلب