بایگانی برچسب ها: ارتباط عاطفی

پیش نیازهای برقراری ارتباط عاطفی

پیش نیازهای برقراری ارتباط عاطفی

پیش نیازهای برقراری ارتباط عاطفی ؛ یکی از مهمترین ملاک های افراد برای برقراری ارتباط عاطفی ، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی است.بسیاری از افراد، خیالپردازی ها و رویاهای بی شماری درباره رابطه عاطفی در سر می پرورانند و ملاک های متعددی را در نظر دارند. یکی از مهمترین ملاک هایی که عموما افراد برای برقراری ارتباط عاطفی در نظر می گیرند، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی است. افراد در نهایت تلاش می کنند فردی را که انتخاب مخی کنند، حداقلی از خصوصیاتی را که در...

ادامه مطلب