بایگانی برچسب ها: اربعین کربلا

متن زیبای پیاده تا کربلا

متن زیبای پیاده تا کربلا

متن زیبای پیاده تا کربلا اربعین کربلا, بین الحرمین کربلا, راهیان کربلا, کربلا, مسافر کربلامرد خراسانی خسته راه آمده بود که امام را ببیند. پیاده آمده بود و گواهش پاهای مجروحش. هر قدمی که برداشته بود «دانه شکری کاشته بود» که به دیدن امامش می‌رود. حالا با پایی خون آلود به امام می‌گفت که دوستتان دارم، به خدا محبت شما باعث شده این راه طولانی را تحمل کنم… . و مهربانی امام چون باران بر سرش فرو می‌ریزد. نه آن بارانی که دانه را می‌رویاند، بارانی ...

ادامه مطلب