بایگانی برچسب ها: اختلاف سن و فعالیتهای اجتماعی

اختلاف سنی ایده آل بین زوجها چقدر است؟

اختلاف سنی ایده آل بین زوجها چقدر است؟

از قدیم و ندیم می گفتند که مردان به زنان جوانتر بیشتر علاقه دارند و زنان در کنار مردان بزرگتر از خود بیشتر احساس امنیت می کنند. گرچه این جمله یک قانون نیست اما برای بخش وسیعی از جامعه صدق می کندولی نمی توان یک اختلاف سنی مشخص و ایده آل را بین زوجها در نظر گرفت. در جوامع قدیمی همچون یونان باستان که ازدواج ها بیشتر بر مبنای ایجاد ثبات مالی و اتحاد بین اقوام بود ، اینکه مرد یک همسر ۱۵ تا ۲۰ سال جوانتر از خود داشته باشد اصلا غیر طبیعی نبود. ی...

ادامه مطلب