بایگانی برچسب ها: اختلافات زناشویی

علائم هشدار دهنده رابطه زناشویی نامزدی

علائم هشدار دهنده رابطه زناشویی نامزدی

علائم هشداردهنده رابطه زناشویی نامزدیهمه ما می دانیم که بیماری به یک شبه در یک فرد ظاهر نمی شود بلکه علایم آن از مدتها قبل به وجود آمده است ، اما ما آنها را نادیده می گیریم ؛ تا اینکه بیماری به اندازه کافی رشد می کند و دیگر قابل درمان نیست . درمورد عوامل ایجاد کننده اختلافات زناشویی نیز موضوع این گونه است . در هنگام اولین روزهای آشنایی ، علایم هشدار دهنده زیادی وجود دارند که ما آنها را نادیده می گیریم و به آن توجه نمی کنیم اما همین علایم ...

ادامه مطلب

مهارت های حل اختلافات زناشویی در زندگی

مهارت های حل اختلافات زناشویی در زندگی

مهارت های حل اختلافات زناشویی در زندگیمی توانیم اختلافات زناشویی را به صورت آشکارا و صادقانه حل کنیم؛ که هر دو طرف بتوانند به نیازهای خودشان برسند و هیچ کس مجبور نباشد ببازد. من و تو، با هم در مورد نیازهایمان اختلاف داریم. من نیازهای تو را محترم می شمرم، اما باید به نیازهای خودم هم احترام بگذارم. پس بیا توافق کنیم که با هم به دنبال راه حلی بگردیم که نیازهای تو را برآورد و هم مال مرا ارضا کند. تا این که هیچ کدام نبازیم.   برای این که...

ادامه مطلب