بایگانی برچسب ها: احکام

احکام درمورد موسیقی و غنا

احکام درمورد موسیقی و غنا

احکام درمورد موسیقی و غنا آیا یک آهنگ، می تواند مشترک در مجلس لهو و غیر آن بوده و دارای دو حکم باشد؟ نواختن، پخش و گوش دادن به آهنگهای لهوی حرام است، هر چند در اماکن عمومی باشد. با آنکه برخی از هر آهنگی می توانند استفاده نامشروع کنند، اما موسیقی مشترک معنا ندارد، بلکه موسیقی یا جزو آهنگهای لهوی است و یا خیر و تشخیص آن بر عهده خود مکلف است، البته برخی از مراجع تشخیص آن را بر عهده عرف متدیّنین دانسته اند.حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ...

ادامه مطلب

پوشش زن در نماز

پوشش زن در نماز

پوشش زن در نماز مقدار پوشش واجب برای زن در حال نماز  ،  مقدار پوشش زن در نماز ، لباس زن نمازگزارادامه مطلب

ادامه مطلب