بایگانی برچسب ها: احکام نماز

حکم به هم زدن عمدی ترتیب نماز چیست؟

حکم به هم زدن عمدی ترتیب نماز چیست؟

حکم به هم زدن عمدی ترتیب نماز چیست؟ حکم به هم زدن عمدی ترتیب نماز «موالات» در لغت یعنی «کاری را پی در پی و پشت سر هم انجام دادن» و در نماز نیز همان معنا را دارد؛ اجزای نماز را پی در پی و پشت سر هم انجام دادن. موالات در نماز به چه معناست و حکم آن چیست: نمازگزار باید «موالات» و پیوستگی نماز را رعایت کند؛‌ بنابر این باید کارهای نماز – مانند: رکوع و سجود و تشهد – را پشت سر هم به جا آورد و چیزهایی را که در نماز می خواند، به طور معمول پشت سر هم بخو...

ادامه مطلب

پوشش زن در نماز

پوشش زن در نماز

پوشش زن در نماز مقدار پوشش واجب برای زن در حال نماز  ،  مقدار پوشش زن در نماز ، لباس زن نمازگزارادامه مطلب

ادامه مطلب

نماز توبه

نماز توبه

نماز توبه  نماز استغفار و توبه ، نماز توبه ، آموزش نماز استغفار ، آموزش نماز توبهادامه مطلب

ادامه مطلب