بایگانی برچسب ها: احمد گلچین معانی

شعر نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم از احمد گلچین معانی

شعر نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم از احمد گلچین معانی

شعر نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم از احمد گلچین معانیشعر نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم از احمد گلچین معانینگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم دیده روشن به صفای رخ ماهش کردم تا برم ره به دل آن گل خندان چو نسیم گاه و بیگاه گذر بر سر راهش کردم همچو آن تشنه که راهش بزند موج سراب اشتباه از نگه کاه به گاهش کردم دیدمش گرم سخن دوش چو در صحبت غیر غیرتم کشت ولی خوب نگاهش کردم دور از آن رلف پریشان دلم آرام نیافت گرچه زندانی شبهای سیاهش کردم حاصل شمع و...

ادامه مطلب