بایگانی برچسب ها: احمدی نژاد خطاب به خاتمی

احمدی نژاد خطاب به خاتمی: دیگر بهانه نیاور

احمدی نژاد خطاب به خاتمی: دیگر بهانه نیاور

«سه سال، چهارسال می گویی نمی گذارند و رقیب خودش را کنار می کشد و خیلی جاها از مواضع عقب نشینی می کند و کوتاه می آید اما بالاخره در مقابل این پرسش قرار می گیرند که چه کاری انجام دادید؟ دیگر بهانه نیاور»! در حالی که محمود احمدی نژاد با تکرار این سخن که نمی گذارند کار کنیم، از پاسخگویی در قبال ۸ سال ریاست جمهوری اش طفره می رود، آرشیو خبرها حاکی از آن است که او در برابر رئیس جمهور پیش از خود، “نمی گذارند کار کنیم” را بهانه جویی می دا...

ادامه مطلب