بایگانی برچسب ها: احساس وابستگی

چگونه با خواستگار وابسته به خانواده رفتار کنم؟

چگونه با خواستگار وابسته به خانواده رفتار کنم؟

چگونه با خواستگار وابسته به خانواده رفتار کنم؟ تصور کنید در جلسه خواستگاری نشسته اید و فرد مقابل به سوالهای شما اینگونه پاسخ می دهد که : نظر مادرم اینگونه است! پدرم چنین روشی دارد! باید با مادرم مشورت کنم! باید نظر خواهرم را جویا شوم!ادامه مطلب

ادامه مطلب