بایگانی برچسب ها: احساس دست‌کم گرفته شدن

وقتی اطرافیان ما را دست کم میگیرند چه کنیم؟

وقتی اطرافیان ما را دست کم میگیرند چه کنیم؟

وقتی اطرافیان ما را دست کم میگیرند چه کنیم؟نمی‌توانید زندگی‌تان را برمبنای انتظارات دیگران جلو ببرید  «نمی‌توانید زندگی‌تان را برمبنای انتظارات دیگران جلو ببرید.» — استیوی واندر (Stevie Wonder) دست‌کم گرفته شدن یک بخش ساده زندگی من است.هر کاری هم که بکنم، برای کسانیکه برای اولین بار نگاهم می‌کنند، معمولی‌هام به نظر غیرمعمولی و غیرمعمولی‌هام بی‌ارزش می‌آید. اینها نتیجه‌گیری‌ نبود که خودم کرده باشم. همه این حرف‌ها را حتی رودررویم گفته ...

ادامه مطلب