بایگانی برچسب ها: احساسات زن ها

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند  برای زن ها عشق بر همه چیز مقدم است.چند ماه پیش یکی از دوستان قدیمی که مدت ها بود او را ندیده بودم، به من تلفن زد و گفت مدت شش ماه است که در رابطه جدیدی وارد شده است. برایان در طول زندگی خود روابط زیادی داشت اما هیچ وقت به طور جدی با کسی درگیر نشده بود. لذا این خبر از جانب او خبر مهمی محسوب می شد. از او پرسیدم که اوضاع از چه قرار است و او پاسخ داد همه چیز عالی است. اما نگرانی های کوچکی دربا...

ادامه مطلب