بایگانی برچسب ها: اثر فریدون مشیری

شعر زیبای خزان اثر فریدون مشیری

شعر زیبای خزان اثر فریدون مشیری

در گلستانی ، هنگام خزان رهگذر بود یکی تازه جوان، صورتش زیبا ، قامت موزون چهره اش غمزده از سوز درون دیدگان دوخته بر جنگل و کوه ، دلش افسرده ز فرط اندوه با چمن درد دل آغاز نمود این چنین لب به سخن باز نمود : گفت : آن دلبر بی مهر و وفا دوش می گفت به جمع رفقا: ((در فلان جشن به دامان چمن هر که خواهد که برقصد با من ، از برایم ، شده گر از دل سنگ کند آماده گلی سرخ و قشنگ !)) چه کنم من ؟ که در این دشت و دمن در همانجا ، به سر شاخه ی بید بلبلی ح...

ادامه مطلب