بایگانی برچسب ها: اثر رهی معیری

شعر زیبا و دلنشین شد خزان اثر رهی معیری

شعر زیبا و دلنشین شد خزان اثر رهی معیری

شعر زیبا و دلنشین شد خزان اثر رهی معیری شد خزان گلشن آشنایی      بازم آتش به جان زد جداییعمر من ای گل طی شد بهر تو      وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفاییبا تو وفا کردم، تا به تنم جان بود       عشق و وفا داری، با تو چه دارد سودآفت خرمن مهر و وفایی       نو گل گلشن جور و جفاییاز دل سنگت آهدلم از غم خونین است    روش بختم این استاز جام غم مستم      دشمن می پرستمتا هستمتو مست از می به چمن   چون گل خندان     از مستی بر گریه منب...

ادامه مطلب