بایگانی برچسب ها: ابن سینا

سیری در زندگی ابوعلی سینا

سیری در زندگی ابوعلی سینا

سیری در زندگی ابوعلی سینازندگینامه: ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب “امیر پزشکان” شناخته شده است، در ماه صفر از سال ۳۷۰ هجری قمری در شهر بخارا به دنیا آمد. این حکیم بزرگ که بعدها موثرترین چهره در علم و فلسفه جهان اسلامی شد و القابی مانند شیخ الرئیس، حجه الحق و شرف الملک به او دادند، از آغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فرا گرفتن علوم مختلف داشت. و از آنجا که پدرش عبدال...

ادامه مطلب

تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا

تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا

تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سیناتشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا  : ابن سینا نابغه ی همیشه ی تاریخ، یازده مرحله عشق را به صورت زیر تشریح می‌کند: . اول: دوستی که موانست ساده و بی‌آلایشی بیش نیست، . دوم: علاقه که مرحله مهرورزیدن قلبی دو فرد به یکدیگر است، . سوم: کلف و آن دوره تشدید محبت نسبت به معشوق است، . چهارم: عشق محسوس که علاقه و ارادت زائد بر مقدار محبت را می‌رساند، . پنجم: شعف یعنی مرحله احتراق قلب در نتیجه ا...

ادامه مطلب