بایگانی برچسب ها: آیدا در آئینه

چند سروده عاشقانه از احمد شاملو

چند سروده عاشقانه از احمد شاملو

بوسه های تو- گنجشککان پر گوی باغند – و پستان هایت کندوی کوهستان هاست – و تنت – رازی ست جاودانه – که در خلوتی عظیم – با منش در میان می گذارند – تن تو آهنگی ست – و تن من کلمه ئی ست که در آن می نشیند. آیدا در آینه لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید و گونه هایت با دو شیار مّورب که غرور ترا هدایت می کنند و سرنوشت مرا ...

ادامه مطلب