بایگانی برچسب ها: آیا پادماده به سمت بالا سقوط می‌کند

آیا پادماده به سمت بالا سقوط می‌کند؟

آیا پادماده به سمت بالا سقوط می‌کند؟

پادماده که به نوعی تصویر آینه‌ای ماده معمولی است، موجود بسیار غریبی است. ذرات و اتم‌های پادماده دارای باری مخالف با همتایان معمولی خود هستند، و متناظر با این مخالف بودن بار نیز رفتار می‌کنند. زمانی‌که ماده و پادماده با هم برخورد می‌کنند، بهتر است در آن نزدیکی حضور نداشته باشید؛ چرا که آنها طی این برخورد طی انفجاری درخشان و عظیم نابود می‌شوند و هیچ اثری از هیچ‌کدام باقی نمی‌ماند. به گزارش پاپ‌ساینس، فیزیک‌دانان همیشه می‌خواستند بدان...

ادامه مطلب