بایگانی برچسب ها: آیا می دانستید عجیب

آیا می دانید…؟

آیا می دانید…؟

میدانید مروارید درون سرکه ذوب میگردد • • • میدانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از ۱۰۰۰ تومان است • • • میدانید ساعت اتمی ساخته اند که در ۴۰۰ میلیون سال یک ثانیه هم تغییر نمی کند • • • آیا میدانستی که ایرانها روزانه بطور متوسط حتی نصف استکان هم شیر نــــــمی نوشند؟ • • • آیا میدانستی که شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال پیش لباس بر تن می کرده است؟ • • • آیا میدانستی که انسانهای امروزی بطور متوسط شش سال از عمرش را تلو...

ادامه مطلب