بایگانی برچسب ها: آگاهی از رابطه نامشروع مادر زنش

قتل مرد بی‌گناه بخاطر آگاهی از رابطه نامشروع مادر زنش

قتل مرد بی‌گناه بخاطر آگاهی از رابطه نامشروع مادر زنش

مرد جوانی که از رابطه نامشروع مادر زنش مطلع شده بود با نقشه شوم همسر و مادرزنش در حالی که به خواب فرو رفته بود کشته شد. پرونده ای در مورد فقدانی افشین از طریق پاسگاه انتظامی به پلیس آگاهی ارجاء شد. پرونده حاکی از این بود که مرد جوانی پس از حضور به جلوی درب خانه دیگر به داخل خانه بازنگشته است. در نتیجه خانواده همسر فقدانی احضار شد و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که پدر زن او به نام محمد همان روز از خانه خارج و افشین(مرد فقدانی) به...

ادامه مطلب