بایگانی برچسب ها: آویزان کردن صورت

۱۰ اشتباه اساسی در کاربرد زبان بدن

۱۰ اشتباه اساسی در کاربرد زبان بدن

احتمالا برای شما هم پیش آمده است که در یک جلسه مصاحبه شرکت کرده‌اید تا بتوانید شغلی را کسب کنید؛ مصاحبه‌ای که نتیجه‌اش برایتان خیلی مهم بوده است. شاید پیش آمده اولین روزی که رفته‌اید سرکار، در بدو ورود به محل کار به دفتر مدیر یا رئیس مربوطه راهنمایی شده‌اید تا بعد از صحبت کردن با او کارتان را آغاز کنید. افکارنیوز: به هرحال در هرکدام از این موارد نکته‌ای که باید بیش از هرچیزی موردتوجه قرارگیرد، رفتاری است که از خود بروز می‌دهید. مسئل...

ادامه مطلب