بایگانی برچسب ها: آويزان كردن لباس بر روي طناب لباس