بایگانی برچسب ها: آن‌سکستون

نویسندگان مشهوری که خودکشی کردند

نویسندگان مشهوری که خودکشی کردند

مجله ابرتازه ها به نقل از قانون آنلاین : هرچند آمارهای رسمی بخواهند بر این نکته تاکید کنند که افسردگی بیشترین عامل برای اخذ چنین تصمیمی از سوی نویسندگان ا‌ست و حتی یادداشت‌های پیش از خودکشی آن‌ها نیز بر این نکته تاکید کنند،باز هم ما زندگان نمی‌توانیم از برابر ابهامات این چنینی به راحتی عبور کنیم. به عنوان مثال وقتی هرابال نویسنده شهیر چک در آخرین لحظات زندگی خود چنین می‌گوید که می خواهد برود به کبوترها دانه بدهد و سپس خود را از پنج...

ادامه مطلب