بایگانی برچسب ها: آنلاین تنیس

بازی آنلاین تنیس!

بازی آنلاین تنیس!

بازی آنلاین تنیس! باجابه جایی سریع و به موقع و جایگیری مناسب برای ضربه زدن به توپ، از حرف امتیاز بگیرید. بازی با کلید های جهت گر برای جا به جایی ورزشکار و Space برای ضربه راکت انجام می شود. در هنگام سرویس زدن دو بار از space باید استفاده کنید. یک بار برای بالا انداختن توپ و بار دوم برای ضربه زدن. برای شروع بازی بر روی عک زیر کلیک کنید....

ادامه مطلب