بایگانی برچسب ها: آمونیاک ایران

صف کشورها برای خرید پتروشیمی همزمان با لغو تحریم ها

صف کشورها برای خرید پتروشیمی همزمان با لغو تحریم ها

همزمان با لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رقابت در بین هند و کشورهای مختلف اروپایی برای خرید محموله‌های اوره و آمونیاک ایران بالا گرفته است. احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه از لغو تحریم صادرات پتروشیمی به اروپا استقبال می‌کنیم اما هم اکنون ظرفیت مازاد برای صادرات در اختیار نداریم، گفت: از یک سو تامین بازارهای داخلی و از طرف دیگر افزایش تقاضا در بازار جهانی منجر شده حتی ...

ادامه مطلب