بایگانی برچسب ها: آفات گیاه پاندانوس

شرایط نگهداری از گیاه پاندانوس

شرایط نگهداری از گیاه پاندانوس

گیاه پاندانوسگیاه پاندانوس به نور متوسط، حرارت زیاد و آبیاری فراوان نیاز دارد   شرایط نگهداری از گیاه پاندانوس مشخصات: اسم علمی این گیاه Pandanus veitchii   • نیاز های گیاه پاندانوس گیاه پاندانوس به نور متوسط، حرارت زیاد، آبیاری فراوان، رطوبت ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.   – کود مورد نیاز گیاه پاندانوس: کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۳ گرم در لیتر هر دو هفته یکبار، از فروردین تا آبان ماه ، مصرف نمود.   &#...

ادامه مطلب