بایگانی برچسب ها: آغاز زندگی مشترک

کمک های موثر زن در تنظیم اقتصاد خانواده

کمک های موثر زن در تنظیم اقتصاد خانواده

کمک های موثر زن در تنظیم اقتصاد خانوادهزندگی مشترک به ویژه برای زوج های جوان و در سال های نخستین ، با کمبودهای اقتصادی، بیکاری ، وام های ازدواج و درآمد اندک همراه است. خانم خانه می تواند با کم کردن توقعات ، پرهیز از اسراف و ریخت و پاش و خودداری از چشم و هم چشمی با دیگران ، از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند و در کاهش اضطراب و ناآرامی زندگی موثر باشد . از کمک های بسیار موثر زن در تنظیم اقتصاد خانواده، به ویژه در آغاز زندگی مشترک ، آن اس...

ادامه مطلب