بایگانی برچسب ها: آشنایی و ازدواج

روش های آشنایی دختر و پسر در خواستگاری

روش های آشنایی دختر و پسر در خواستگاری

روش های آشنایی دختر و پسر در خواستگاریاز قدیم الایام از دید متخصصین و کارشناسان تنها دو نظریه در باب آشنایی و ازدواج دختر و پسر با یکدیگر وجود داشت که عبارتند از : نظریه «همسان همسری» و نظریه «ناهمسان همسری». خواستگاری اما امروزه نظریه سومی با عنوان «نظریه صافی» نیز به این مجموعه اضافه شده است. ·نظریه «همسان همسری» بر این فرض استوار است که هر چه شباهت‌ ها و همانندی ‌های میان دو طرف بیشتر باشد، آنها بیشتر مایل به آشنایی با یکدیگر ...

ادامه مطلب