بایگانی برچسب ها: آشنایی با موتور اتومبیل

معرفی قسمت های موتور اتومبیل

معرفی قسمت های موتور اتومبیل

موتور  متعلقات موتور اتومبیل ۱- پیستون موتور : پیستون قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت دارد و  زمانهای موتو ر را به  وجود  می اورد ضمنا  نیروهای تراکمی و انبساط ناشی از احتراق را تحمل می کند ۲- شاتون موتور :  شاتون موتور اهرمی است که به پیستون موتور و میل لنگ متصل بوده  , باعث تبدیل شدن نیروی خطی پیستون به نیروی چرخشی میل لنگ می گردد ۳-سیلندر موتور  :    استوانه ای است تو خالی که از بالا به  وسیله سرسیلندر م...

ادامه مطلب