بایگانی برچسب ها: آشنایی با شغل مدیر فروش

کار مدیر فروش چیست؟

کار مدیر فروش چیست؟

کار مدیر فروش چیست؟مسئولیتهای مدیر فروش بسته به اندازه سازمان متفاوت است کار مدیر فروش چیست؟ کار مدیر فروش ، هدایت تیم های فروش می باشد. در واقع تعیین اهداف فروش، تحلیل داده های بدست آمده از بازار و توسعه برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است. مسئولیتهای مدیران فروش بسته به اندازه سازمان متفاوت است اگرچه اکثر آنها به مدیریت نحوه توزیع محصولات و خدمات از طریق تعیین قلمروهای فروش، تعیین اهداف فروش و برگز...

ادامه مطلب