بایگانی برچسب ها: آشنایی با درمان بیماران قطع نخاع

ابداع یک روش برای درمان بیماران قطع نخاعی

ابداع یک روش برای درمان بیماران قطع نخاعی

ابداع روشی برای درمان بیماران قطع نخاعی در این مقاله از ابرتازه ها با ما باشید تا جدیدترین روشی را که برای درمان بیماران قطع نخاعی ابداع شده است با هم مرور کنیم. بیماران قطع نخاعی به دلیل آسیب دیدن نخاع ممکن است از تمام فعالیت های فیزیکی محروم شده و نتوانند آن ها را انجام دهند. با این روش کورسوی امیدی برای شروع زندگی عادی برای این بیماران پدید آمده است.استفاده از دو درون‌کاشت (ایمپلنت) ارتباط بین دو سوی نخاع قطع شده را بار دیگر برق...

ادامه مطلب