بایگانی برچسب ها: آسیب به بافت‌های عمقی

عوارض ناخواسته جراحی زیبایی بینی

عوارض ناخواسته جراحی زیبایی بینی

هفته نامه سلامت: در همه رشته‌های پزشکی، جراحی جنبه نجات بیمار از درد و رنج را دارد ولی در اقصی نقاط دنیا و کشورمان افرادی دیده می‌شوند که از روی میل و رغبت و بدون داشتن عارضه پزشکی، اقدام به جراحی می‌کنند. این گروه همان کسانی‌اند که خواهان تغییر شکل یا زیباتر شدن هستند. ولی گاهی زیبا شدن مخصوصاً اگر به دست افراد فرصت‌طلب و غیرمتخصص باشد، عوارض ناخواسته و پیامدهای ناخوشایندی به بار می‌آورد. احتمال عارضه در جراحی های زیبایی ۵ تا ۱۰ درصد و این...

ادامه مطلب